Paveikslas, kurio mįslė neįminta

Frank Dicksee, „Išpažintis“ 1896 m.


2016 11 30

 

Kokią istoriją pasakoja... ar nutyli... šis įstabus paveikslas? Kuo ilgiau žiūri, tuo sunkiau tai suprasti.

Slogiam šešėly skendi – nepakeliama kaltė ir gėda, skausmas, neviltis? Ar ligi konvulsijų perveriantis pyktis, pagieža, pasmerkimas?..

O priešais – baltam rūbe lyg su angelo sparnais, jau beveik nežemiškos šviesos užlietas – grožis... trapus ir tyras, kupinas besąlygiškos atjautos... O gal... vidinės kančios ir atgailos pakylėtas?

Ne veltui jau daugiau kaip šimtą metų meno kritikai bergždžiai į šį paveikslą laužo savo ietis. Mįslė lig šiol neįminta. Autoritetų interpretuotas kaip istorija apie „puolusią moterį“, tačiau kitų suabejota – ar tikrai? Kas nusidėjėlis, o kas – nuodėmklausys?..

Pakilus virš tos epochos aktualijų ir konkrečių istorijų, atrodo, tarsi žvelgtum į sudėtingą savo sielos – ar apskritai žmogiškosios esybės – paveikslą, nutapytą Kūrėjo ranka – kur taip sunku nuspręst, kas „juoda“, o kas „balta“, kur pasmerkt taip lygiai neįmanoma, kaip ir visiškai išteisint...

 
© Lina Krasnovaitė, „Filigrania“