Su Vasario 16-ąja, mielieji!


2017 m. vasario 16 d.
 

    Jonas Basanavičius 1878 m. kovo 2 d. dienoraštyje rašė: „Ištvermingai darbuokis, neieškok tuščios garbės ir būk naudingas – venk kovų su vėjavaikiais – mažiau žodžių, daugiau darbų – visada turėk prieš akis tikslą, kurio sieki!“

    Simboliška, kad vasario 16-oji – net tik Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, bet ir Jono Basanavičiaus mirties diena, praėjus devyneriems metams po Nepriklausomybės Atkūrimo Akto pasirašymo. Dar yra gyvų žmonių, prisimenančių J. Basanavičiaus laidotuves. Kviečiame pažiūrėti „Arbatvakarių“ vaizdo įrašą, kuriame Birutė Verkelytė-Federavičeinė dalijasi savo prisiminimais (nuėję į pagrindinį puslapį suraskite vaizdo įrašus ir suraskite įrašą „Birutė Verkelytė-Federavičienė pasakoja apie skautą Praną Žižmarą“). Kaip matome iš vaizdo įrašo pavadinimo, ji taip pat pasakoja apie Praną Žižmarą, nepaprastai energingą tarpukario laikotarpio lietuvybės puoselėtoją. „Arbatvakariai“ – mums labai brangus atradimas. Ten gyvena senojo Vilniaus žmonės ir dvasia. Galbūt kažkam tai irgi bus atradimas.