Rudens spalvos mūsų sode...


2017 m. spalio 19 d.


Kelios akimirkos iš mūsų rudenėjančio sodo...

Kai rūkų miglos apgobia sodą ir ima blėsti visos spalvos, kaip kartais netikėtai ryškiai sušvinta rožės žiedas ir lapų rudenėjanti ugnis...


Rožėm lyg laukiniais vijokliais pasipuošus arka.


Vis dar žydi! Rožė 'Malvern Hills'.


Apsnūdęs suolelis – regis, niekad ir neregėjęs skaisčiųjų tulpių žiedų...Pabaigus darbus...